Med hodet under vann

Jeg hater vann. Ja ikke sånt vann som kommer ut av dusjen eller springen. Mer sånt vann som omringer kroppen og ikke minst hode. Jeg føler jeg er lekk. At alt vannet i havet renner inn i munnen, nesen og ørene mine.