Tilstede på pressekonferansen 15 september på Hotell Mariott i Kairo er flere titalls journalister og bloggere fra Skandinavia og noen få representanter fra ambassadene. Den Norske Ambassaden er ikke representert. Turistminister Hisham Zazhou har invitert til pressekonferanse for å snakke om situasjonen for turistnæringen i dagens Egypt.

Revolusjonen i 2011 hadde enorme konsekvenser for turismen

Revolusjonen i 2011 hadde enorme konsekvenser for turismen

– Egypt har vært gjennom harde tider. Før revolusjonen i 2011 hadde Egypt årlig 5,5 millionwe turister (2010). Turisme genererte 12,5 billioner USD årlig. Til sammenligning genererte Suezkanalen kun halvparten.

Pressenkonferansen foregikk på erverdige Hotell Marriott

Pressenkonferansen foregikk på erverdige Hotell Marriott

Turistministeren forteller at problemene rundt avgangen til Mursi (juni 2013) også innvirket negativt på turistermen.
– Det kan være vanskelig for dere europeere å forstå bråket rundt ønske om å avsette Mursi, en folkevalgt president. Denne situasjonen ble oppfattet som “uro” fra Egypts side, men slik jeg ser det er dette et resultat av misnøye blant folket. Det faktum at innbyggerne gikk ut på gaten og protesterte viser at egyptere kan, når de står samlet, være med på å endre sitt liv i en mer positiv retning, men dette førte til at Europa igjen gav negative reiseråd i forhold til å reise og oppholde seg i Egypt.

Turistminister Hisham Zazhou

Turistminister Hisham Zazhou

Ministeren gikk selv ut for å protestere.
– Jeg har vært minister under Mubarak og deretter under Mursi. Jeg gikk selv ut på gaten for å protestere selv om jeg var en del av den sittende regjeringen. Jeg var prinsipielt uening i deres måte å styre landet på.

Han forteller at konsekvensene av revolusjonen har vært katastrofale for Egypt.
– Vi hadde 70 prosent fall i turistnæringen etter revolusjonen. Alle næringer knyttet opp til turisme ble sterkt rammet. Selv om vi hadde noen tumulter i 2013 var det igjen en svak økning av turister. Nå håper vi at 2014 blir et bedre år, foreller han og fortsetter; “I juni i år ble president Sissi valgt. Han ønsker å gjøre noe for å få tilbake turistene. Jeg personlig gjorde en rundreise og da jeg ankom Luxor fikk jeg selv se hvor alvorlige konsekvenser mangelen på turister har. Jeg snakket med en eier av en av de tradisjonelle felukaene, en tradisjonell seilbåt som ofte brukes til å frakte turister på Nilen. Han fortalte om stor sosial nød og arbeidsledighet. Jeg traff også en hesteeier som bruker hesten sin til å frakte turister. “Nå er det slik at jeg må velge om jeg skal gi mat til hesten eller til ungene mine” fortalte ham meg.

Egypt felluca1

Ministeren minner oss på effekten av det vi skriver i europeiske medier.
– Husk på at kun et negativt ord kan ha store konsekvenser for oss som turistnasjon. Fire millioner mennesker i dette landet er helt avhengig av inntekter fra turister. Når vi så tar med familiene og ansatte i regnestykket er hele 16 millioner involvert.

Han presiserer videre.
– Egypt er et trygt land. Vi ønsker europeiske turister velkommen. At akkurat du er her, er gode nyheter for de som er knyttet til turistnæringen, sier han og ser utover forsamlingen. – Snakk med de som bor her fra ditt eget land. Spør dem om de føler seg trygge.

Zazhou forteller at fra januar i år til juni har det vært en økning i antall turister, sammenlignet med i fjor.
– Det har vært en økning på 33 prosent og det føles bra. Skandinavia har også økt. Spesielt fra Danmark og Finland. Turister fra Middel Østen øker også. Spesielt fra Saudi Arabia og Kuwait. Tall fra 2014 viser at vi er på vei. Slike tall er det lenge siden vi har sett her i Egypt.

Ministeren nevner også filmproduksjon.
– Tom Hanks har gjort en produksjon med location ved Rødehavet, nærmere bestemt i Hurghada. Bollywood er nå og gjør opptak i Kairo. Vi har fantastiske location her i Egypt.

Ministeren er optimistisk på Egypts vegne.
– Nå ser vi fremover. Jeg vil se denne calesh eieren fra Luxor smile igjen. Jeg vil høre at han ikke lenger må velge å mellom å mette hesten sin eller sine barn. Jeg vil avslutte med å si følgende; Egypt trenger ikke økonomisk hjelp, vi trenger turistene tilbake. Kom til oss og hygg dere.

Egypt calesh

Leave a Reply

Your email address will not be published.