Publiserte artikler

Fra Hospitalet:

http://www.helse-bergen.no/aktuelt/hospitalet/Hospitalet/Hospitalet%202004%20Nr%202.pdf

http://www.helse-bergen.no/aktuelt/hospitalet/Hospitalet/Hospitalet%202004%20Nr%203.pdf

Fra Sinnets Helse (Helsenytt);

http://www.sinnetshelse.no/artikler/krenkede_barn.html

http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/avfoering_besvaer.html

http://ndla.no/nb/node/56782

http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/utenlandsr_gravid.html

http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/kvalme.htm

http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/aktiv_sammen.html

http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/addisons_sykdom.htm

http://www.sinnetshelse.no/artikler/selvmord_unge.htm

http://www.sinnetshelse.no/artikler/synsskader_hjerneslag.html

http://www.sinnetshelse.no/artikler/barn_krig.htm

http://www.sinnetshelse.no/artikler/skilsmisse_fokus.htm

http://www.sinnetshelse.no/artikler/skilsmisse_fokus.htm

http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/aarekalk_bein.html

http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/netthinneavloesning.htm

http://www.sinnetshelse.no/artikler/psyk_hsm.html

http://www.sinnetshelse.no/artikler/multippel_sklerose.html

http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/aarekalk_bein.html

http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/smerter_skjede.html

http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/kreft_menn.htm

http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/arvelig_kreft.htm

http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/pass_horselen.html