Filmproduksjoner

Informatica/Eli Gunnvor Grønsdal har produsert følgende produksjoner;

2013               “Psylogisk førstehjelp for barn og unge” 

                       

3 kortfilmer og 1 undervisningsfilm for Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (UiB).

Det er den kjente psykologen Solfrid Raknes som står i spissen for prosjektet, som har materialisert seg i et førstehjelpsskrin laget i et format som likner et spill. Førstehjelpsskrinet inneholder blant annet rollespillfigurer, enkle instruksjoner og scenarier, og såkalte hjelpehender som fylles ut for å identifisere problemer og løsninger. Opplegget kan benyttes alene eller sammen med voksne.

2012             “Dit peppern gror” TV serie for TV2. Produsent;  Novemberfilm/Informatica  (co-produsent)

Du kan lese mer om TV serien Dit peppern gror under menypunktet DIT PEPPERN GROR TV SERIEN

2012             “Avdekkande samtalar med born”. 

4 kortfilmer/undervisningsfilmer for Regionalt ressursenter om vald, traumatisert stress og sjølvmordsforebygging (RVTS)

Du kan se alle filmene her;

Filmar om avdekkande samtaler med barn frå RVTS nettside

 

2010             “Dit peppern gror” pilot TV2, Nordisk Film se piloten HER

Du kan se flere klipp fra TV2 serien under menypunkt DIT PEPPERN GROR TV SERIEN

 

2010 «Brystkreft på tvers av grenser»
Informasjonsfilm om mammografi og brystkreft. Filmen er på Somali med norsk tekst.«Dit peppern gror» PILOTEn pilot som viser Eli Gunnvor Grønsdal på reise i masailand (Tanzania). (pilot kan sees under menypkt Dit peppern gror)

 

 

2007 «Full klaff»
En film om behandling av hjertesykdom hos voksne.
Oppdragsgiver; Landsforeningen for hjerte og lungesyke ved kardiolog Rasmus Moer
2007 «Min far er på video»
En film der barn forteller barn hvordan det er å leve med alvorlig sykdom i familien og hvordan det er å miste et nært familiemedlem. Oppdragsgiver; Kreftforeningen
2005 «Kvinnehjerter på ville veier»
Om kvinner som opplever å få hjertesykdom.
Oppdragsgiver; Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
2005 «Han vil alltid være i hjertet mitt»
En film om barn som opplever å miste en av sine foreldre i kreft.
Oppdragsgiver Kreftforeningen.

2002 «Jeg har bedt til Gud om å få en annen familie»
Om barn som lever i familier hvor mor eller far er psykisk syk.
Oppdragsgiver; Redd Barna

2000 «Jeg kan ikke kalle mamma for en fyllik»
Om barn som lever med foreldrenes rusmisbruk.
Oppdragsgiver; Rådet for psykisk helse

1999 «Jeg har ikke gjort lekser i dag, min mor fikk kreft i går»
Om barn som opplever at mor eller far blir alvorlig syk.
Oppdragsgiver; Kreftforeningen.

1998 «Å leve med brystkreft»
Om den psykologiske siden ved å leve med en brystkreftdiagnose.
Filmen er oversatt til engelsk og russisk.
Oppdragsgiver; Foreningen for brystkreftopererte (Kreftforeningen).