På mine reiser i Afrika, som jo foregår både i by og i bushe på landsbygden, møter jeg noen ganger folk som er skeptiske til denne hvite kvinnen med det blonde håret og de blå øyene. Selvsagt er de det. Noen har aldri sett en hviting før, kan vi si hviting forresten? Svarting kan vi jo ikke lenger si. Nå er det med ett blitt vanskelig å vite hva en skal si. Neger er jo ut, selv om pappaen til Pippi var negerkonge. Om en ikke kan si svarting, så kan en vel heller ikke si hviting eller? Hva med innvandrer, asylsøker, ikke norsk etnisk, farget, minoritet, afrikaner, asiater eller fremmedkulturell? Jeg er fullt klar over at noen av ordene er knyttet opp til spesielle situasjoner, som asylsøkere, men hva skal vi si? Hva er politisk riktig og hva er galt? jeg tror endel er forvirret etter hvert…..

Men tilbake til dansen og musikken. I mine møter, hvor skepsisen til meg kan være stor, bruker jeg ofte musikk eller dans som et redskap for å komme i kontakt. De fleste er nysgjerrige, men skeptiske. Noen trekker seg tilbake når jeg setter på dem headset, mens andre er med og deltar i rytmene med stor iver. Jeg har erfaring i at det hjelper å lære seg noen lokale dansemooves, sånn som i Etiopia, hvor de har helt spesielle bevegelser med skuldrene. Bevegelsene er supervanskelige, men jeg prøver så godt jeg kan. Sør i Etiopia er det mer bevegelse i den nedre delen av kroppen som gjelder.

Musikk, dans og sang er et globalt fenomen som går over landegrenser og på tvers av kontinenter. Det er et ypperlig middel til å få kontakt, spesielt der ord ikke når. Jeg er et “dansende” menneske og forstår mer og mer betydningen av musikk og dans som kontaktskapende . Et eksempel er at jeg går ut på en bar for å drikke lokalt øl eller brennevin, gjør noen lokale mooves og dermed blir jeg bedt i bryllup. Ikke uvanlig der nede, men bare tanken her i Norge gjør at jeg rister på hode; ville aldri ha skjedd.

Da jeg var på et stort offentlig sykehus i Addis Abeba for å være med min etiopiske venn, nevrokirurgen Mersha i en operasjon. Pasienten var en kvinne utsatt for en trafikkulykke, som det er flust av i Etiopia. Folk kjører beruset av alkohol, eller etter å ha tygget khat, det mildt narkotiske stoffet som gjør en opprømt som amfetamin. Spesielt lastebilsjåfører bruker dette til å klare å kjøre over store avstander uten å hvile.

Tilbake på sykehuset. Mersha opererer i flere timer. Det blir varmt på operasjonsstuen og jeg går for å lufte meg ute i gangen hvor på jeg treffer på en kollega av Mersha som står og opererer i en av de andre operasjonsstuene. Da oppstår denne situasjonen;

Leave a Reply

Your email address will not be published.